LYDAI HAKKINDA Karia’nın Lykia ile sınır kentlerinden biri olan Lydai, Dalaman ilçesinin güneyinde bulunan Kapıdağ yarımadası üzerindeki yaklaşık 800 dekar genişliğindeki bir çanak içinde yer alır. Anakaraya kuzeyindeki 1 km uzunluğunda ve 0.5 km genişliğindeki dar bir kıstak ile bağlanan kentin, bu kıstak üzerinden geçen bir yaya patikası dışında kara bağlantısı yoktur. Kente ulaşım günümüzde de olduğu gibi yarımadanın güney batısında ve kıstağın doğusunda yer alan iki limandan sağlanmaktadır: Ağalimanı ve Batık Hamam. Bu her iki limana ulaşmak için kullanılan en yakın koy ise, yaklaşık 15 km uzunluğundaki bir karayolu ile Dalaman’a bağlantısı olan Sarsala’dır. Sarsala Limanı’ndan Ağalimanı’na yaklaşık 1 saat süren bir tekne yolculuğu ulaşılır. Hemen limandan başlayan antik

 

bir yol, yaklaşık 45 dakikalık manzaralı bir tırmanış yolculuğu sonrasında Sizi kente ulaştırır.Ziyaretçiyi karşılayan ilk kalıntılar, kentin özellikle Roma Dönemi’ndeki zenginliğini vurgulayan Mezar Anıtları’dır. Bazı duvarları tavan yüksekliğine kadar korunmuş olan bu mezarlar döneminin Anadolu mezar mimarisini yansıtırlar: In-antis planlı tapınakları hatırlatan bir üst oda ve altta mezar odaları. Üst yapı ve cephe mimarisine ait hemen bütün mimari parçaları sağa-sola dağılmış olan bu anıtsal mezarlar gerek süslemeleri ve gerekse yazıtlarına gören erken 2. yüzyıl sonuna aittirler.    

         Lidai: Kurdoğlu Burnu yakınındaki Kapıkargın mahallesinin yanı başındaki tepe üzerindedir. Lidai’nin kökeni açıklık kazanamamakla beraber Hellenceye uydurulmuş, ”Lidaililer Kenti “ anlamın gelen bir sözcük olmalıdır.

 

Antik tarihçilerin sözünü etmediği kentin tarihi de karanlıktır. M.Ö. IV.yüzyıla ait bir sikke en eski tarihini vermektedir. Yalnız bu sikkede atribü yoktur ismin ilk iki harfi kazınmıştır. Daha sonraki dönemlere ait bir sikke henüz bulunamamıştır.

 

 

Günümüze yalnızca Roma döneminden iki mezar anıtı gelebilmiştir. Bunlardan kuzeydeki 9,5 x 8.5 m. ebadındadır ve basamaklarla çıkılmaktadır. Çevresinde dağınık olarak bir heykele ait parçalar, Korint sütunlu tamburlar gördüğünü George Bean söyler. Anıt mezara giriş doğudan olup büyük tahribat görmüştür. İç kısımdaki mez

Arymaxa’dan sonra işaretli yol

ar odasında üç duvarı çevreleyen alçak taş sedirler yer almaktadır, sedirin üzerinde üç büyük kemerli niş vardır. Kuzey duvarının dışında ana mezar odasından alt kısmındaki küçük odalara açılan iki kapı vardır. Bu odacıklarda da taş sedirler mevcuttur.

 

 

Güneydeki ikinci mezar daha büyüktür Yüksekliği 6.5 m. olup doğu ve kuzey duvarları çökmüştür. Giriş batıdandır. Güney duvarda diğer anıt mezarda olduğu gibi alttaki küçük odalara açılan iki kapı daha vardır.

Kentin ortasında tiyatronun cavea’sına ait olduğunu sandığımız bir d

Kiliseye yakın sarnıç

uvar parçası gözlemlenmektedir. Tiyatro ile mezar anıt

 

ları arasında bir Gymnasion’un olduğu sanılırsa da onunla da ilgili bir ize rastlanmamıştır. Şehrin güneyindeki dik bir tepenin üzerinde sağlam bir duvar işçiliğine sahip olan bir kale yer almaktadır.